BCIO


BCIO
Bass Chasin' In Ohio (Community » Sports)
* Business Chief Information Officer (Business » Positions)
* Battlefield Command Information Operations (Governmental » Military)
* Board of Cooperative Islamo-facist Organizaitons (Governmental » Politics)

Abbreviations dictionary. 2012.

Look at other dictionaries:

  • žybčioti — žybčioti, ioja, iojo intr. BŽ441, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ; LL80 1. KŽ kartkartėmis žibėti, pasirodyti šviesai: Ugnis, žiburys žybčio[ja] pro langą J. Žybčio[ja] lempikė, kas čia įtaisė tokią Krš. Aš pamačiau pro kamininčią ugnelė žybt žybt žybt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • būbčioti — 2 būbčioti, ioja, iojo žr. būbauti 1: Ko ta karvė būbčio[ja], gal gerti nora? Vvr. Baubliai būbčioja tarsi ežero dugne sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dėbčioti — dėbčioti, ioja, iojo intr. dėbsėti, žvairuoti, šnairuoti: Ko dėbčioji ant manęs su akimis, t. y. šnaira žiūri? J. Ko dėbčioji lyg kačiukas į sausienę? VšR. Jis nieko nešneka, tik teip pro antakius dėbčio[ja] į visus Skr. Supykęs nė žodžio nesako …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gnybčioti — gnybčioti, ioja, iojo Š iter. gnybti 3: Gnybčio[ja] manei po širdies J. Speigas gnybčioja nosį rš. Ima lyg gnybčioti liežuvį, ir pradeda tekėti seilės V.Kudir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • knobčioti — knobčioti, ioja, iojo intr. linkčioti galvą, knapsėti: Ans knobčio[ja], kad miego nora – knobt knobt! J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • knėbčioti — knėbčioti, ioja, iojo, knėbčioti, ioja, iojo 1. intr., tr. po truputį, nenorom valgant, lesant knibinėti, knaisioti: Ką paduodi valgyt, tai tik knėbčioja ir niekad žmoniškai nepavalgo Vrb. Ką tu čia knėbčioji, žmoniškai valgyk! Vlkv. Knėbčios po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kėbčioti — kėbčioti, ioja, iojo intr. vaikščioti stypčiojant: Kėbčio[ja] kaip ronuotoms kojoms Kv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paglobti — tr. 1. kiek globti, pašelpti: Jei galės, galės tave paglobti Šts. | refl.: Negal pas aną pasiglobti, t. y. neduoda jis nieko, nei šieno, nei duonos J. 2. išgydyti, išgelbėti iš ligos: Daktarai išvemdė ir paglobė ligoną Ggr. Paglob[a] ir peklos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagreibti — pagreĩbti, pàgreibia, pàgreibė tr. 1. pagriebti, pačiupti: Šakalį pagreĩbčio už tokį darbą Šts. 2. prk. pavogti: Ans gal tus piningus pagreĩbti KlvrŽ. Nusitaisė, kaip nėko nebuvo, ir pàgreibė piningus į kišenę Vvr. greibti; antgreibti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parbūbčioti — 2 parbūbčioti intr. būbčiojant pareiti ar parbėgti: Karvė parbūbčio[ja] iš laukų Vvr. būbčioti; parbūbčioti …   Dictionary of the Lithuanian Language