LTUS


LTUS
Garden Fresh Restaurant (Business » NASDAQ Symbols)

Abbreviations dictionary. 2012.

Look at other dictionaries:

  • LTUS — abbr. GARDEN FRESH RESTAURANT NASDAQ …   Dictionary of abbreviations

  • tiltas — tìltas sm. (1) KBII55, Š, DŽ, NdŽ, (3) Ds, Rm, Kpč, Tlž, Vrb, Vv 1. R, Sut, N, I, K, J, M, LL90, MitI315, Rtr, Š, KŽ statinys, jungiantis kelią, geležinkelį per upę, daubą ir kt.: Tìltas – statinys, kuriuo virš vandens telkinio, tarpukalnės ar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • velnias — sm. (3) KBII54, K, FrnW, RŽ, DŽ, NdŽ 1. LEXXXIII334 mit. žemės ir požemio dievaitis, kipšas, pinčiukas: Mūsų mitologijoje velnias pagrobia Aušrinę sp. Pikulas buvęs senas, žilas vyriškis su ilga žila barzda, mirtinai blyškios spalvos, apsisiautęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienas — 2 vienas, à pron. (3) 1. def. R, R112, MŽ, MŽ146, M, LL220, ŠT48, DŽ nurodo asmenį ar daiktą, kuris yra tiesioginis veiksmo ar būsenos subjektas, arba pažymi, kad veiksmą atlieka veiksmo subjektas savo jėgomis, kitiems nepadedant, neprisidedant …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šaltas — šaltas, à adj. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, a (1); SD111,83,216, SD157, R, MŽ, Sut, I, N, M, L pršn. karštas, šiltas. 1. kuris žemos ar palyginti žemos temperatūros: Įbridau Lėvenin – dievuliau, kad [v]anduo šaltas! Kp. Skarytę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaltas — 1 kaltas sm. (1, 3) 1. SD40, R, K, M stalių ir račių įrankis skylėms iškalti: Kaltas tekintojų SD370. Darbininkas žmogus: su kaltu malkas kirto, su yla šieną pjovė (iron.) J. Su kaltu kalk kiaurymę J. Geras kaltas gerą skylę iškala Prk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • miltai — mìltai sf. pl. (1) 1. SD140, R sumaltų grūdų produktas: Duoniniai mìltai Ėr. Kiaulių mìltai Pl. Antrininkai mìltai Plt. Miltų dulkės neragauna, visumet bulves tevalgo Lk. Su rėčiu sijok mìltus duonai, putrai J. Sušok į kankolus mìltai, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumalti — sumalti, sùmala, sùmalė 1. tr. SD146, R susmulkinti, sutrinti grūdus į miltus: Avižas sùmala, plauna an rėčio, o paskui verda [kisielių] Klvr. Jis pusiauskarda sumala miltus malūne J. Ar piklium žirnius sùmalai? Dglš. Kruopoms sumalta duona… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • baltas — baltas, à adj. (3), baltas, a (1) KlvrŽ, Ms, Slnt 1. esantis spalvos, kuri susidaro, atmušant visus regimuosius spindulius; pršn. juodas: Baltas kaip sniegas Jnš. Baltas kaip pienas B. Baltas kaip drobė Grg. Baltas kaip popieris K.Būg. Baltas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sijoti — sijoti, oja, ojo 1. tr. SD299, H, R, MŽ438, N, K, Sut, M, L, Rtr, Š, DŽ, Pb, Ms, Vž, Lc valyti, leidžiant per sietą: Miltus sijok su sietu, o javus siausk su rėčiu J. Tas rėtis jau nebgeras sijoti Akm. Nei sijojom, su ašakom i kepėm avižinį… …   Dictionary of the Lithuanian Language